ฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

เพื่อความปลอดภัยของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายกฎหมายบังคับใช้ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้  จึงทำการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

 

53350


S__13328409-1  S__13328407-1 . S__13328406-1

S__13328405-1 . S__13328402-1 . S__13328401-1


54715 . 54711