บริการรับ ติดตั้ง – รื้อถอน

เบรสซิ่ง (Bracing) เป็นตัวค้ำยันช่วยชีทไพล์ในกรณีที่ความลึกเกินกำลังของสเปคชีทไพล์ที่เครื่องจักรทำงานบนสะพานได้เช่น ขุดดิน ขนดินเครน เทปูน  และให้ แบคไฮ ไวโบรยันถอนชีทไพล์

  • ประกอบรื้อถอน เหล็กค้ำยัน (เบรสซิ่ง ( Bracing))
  • ประกอบรื้อถอน สะพานเหล็ก, แพลตฟอร์ม (Platform)

brcing1  brcing2

brcing3  brcing4