ให้เช่า รถแบคโฮ-ไวโบร (Back Hoe Vibro)

ให้เช่า รถแบคโฮ-ไวโบร (Back Hoe Vibro)  PC-200, PC-300, PC-400 ทั้งรายวันและรายเดือน

รถแบคโฮ  รถแบคโฮ2